ارایه روش های نوین تدریس و حل مشکلات آموزگاران ابتدایی در زبان آموزی

آشنایی با روش شنیداری کلامی (AVT  )

تعریف : درمان شنیداری کلامی یک روش بکار گیری و مدیریت فناوری ، و راهبردها و روشهایی است که کودکان کم شنوا را قادر می سازد یاد بگیرند بشنوند و زبان گفتاری را بفهمند تا از طریق گفتار ارتباط بر قرار نمایند . در این روش با تاکید بر کشف سریع و به موقع کم شنوایی ، تجهیز سریع وسیله کمک حسی مناسب ، درمان تشخیص مستمر و همکاری بین خانواده و متخصصان درمان شنیداری کلامی ، می توان فرصتهایی را فراهم کرد تا کودک کم شنوا یاد بگیرد گوش کند ، زبان گفتاری را پردازش کند و سخن بگوید.

هدف : هدف درمان شنیداری کلامی این است که کودکان دچار نقص شنوایی را قادر سازد در محیطهای آموزشی عادی و زندگی معمولی مستقل باشند و به عنوان شهروندی در جامعه عادی همکاری داشته باشند. فلسفه روش درمان شنیداری کلامی از حقوق اولیه انسانها مبنی بر استحقاق داشتن فرصتهایی برای رشد توانایی گوش دادن و استفاده از ارتباط کلامی در خانواده و جامعه حمایت می کند.

تیم درمان شنیداری کلامی : ارتباط درونی بین شنوایی شناسی ، پزشکی و مداخلات آموزشی برای مدیریت شنوایی کامل کودک کم شنوا و خانواده اوحیاتی است . اعضای پیشنهادی این گروه عبارتنداز: پزشک اطفال ، متخصص گوش و حلق و بینی ، شنوایی شناس ، درمانگر شنیداری – کلامی ، روان شناس کودک ، مددکار اجتماعی ، کاردرمانگر ، متخصص ژنتیک بالینی ، گفتاردرمانگر و والدین. همه اعضای گروه از حقوق والدین برای انتخاب جایگاه آموزشی فرزند خود حمایت می کنند. برپایه اصول روش شنیداری کلامی ، جهت گیری اصلی برنامه ، رشد کلی کودک و بهبود وضعیت خانواده است و در این بیان رابطه مثبت بین والدین و درمانگر شنیداری کلامی اهمیت اساسی دارد.

معیار تعیین جایگاه آموزشی کودکان کم شنوا : جهت تعیین نوع روش آموزشی متناسب با هر کودک از عوامل زیر استفاده می شود: الف – باقیمانده شنوایی   ب – میزان سلامت سیستم عصبی مرکزی ج- هوش کودک د – میزان مشارکت خانواده  ه- سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده

سپس باتوجه به امتیاز کسب شده مشخص می شود می توان روش شفاهی یا ارتباط کلی را در آموزش هر یک از کودکان کم شنوا بکار برد.

اصول روش شنیداری کلامی : این روش آموزشی بر اساس 9 اصل پایه گذاری شده است که موفقیت و پیشرفت کودک کم شنوا به رعایت کلیه آنها بستگی دارد.

1-تشخیص زو درس کم شنوایی حتی الامکان بلافاصله پس از زایمان در بیمارستانها

2-پیگیری خدمات پزشکی و شنوایی شناسی شامل انتخاب ، تجویز ، تنظیم و مراقبت از وسیله تقویت کننده شنوایی

3-راهنمایی ، مشاوره و حمایت از خانواده کودک کم شنوا

4-کمک به کودک کم شنوا  در تلفیق مهارت گوش دادن با رشد مهارتهای ارتباطی و اجتماعی او

5-جلسات انفرادی توانبخشی

6-کمک به کودک کم شنوا در گوش دادن و تنظیم صدای خود و دیگران جهت افزایش وضوح گفتار وی

7-استفاده از الگوی رشد طبیعی گفتار و زبان ، شناخت ، شنوایی افراد طبیعی و به دنبال آن در کودک کم شنوا

8-ارزیابی مداوم و متناوب رشد مهارتهای شنوایی ، زبان گفتاری و شناختی کودک کم شنوا

9-حمایت از حضور کودک کم شنوا در مهد کودک و مدارس عادی

روشهای رشد و توسعه مهارتهای زبانی و گفتاری از طریق گوش دادن :

1-استفاده مداوم از وسیله تقویت کننده در ساعات بیداری کودک کم شنوا

2-صحبت کردن از فاصله نزدیک و حدود 15 سانتی متری با کودک کم شنوا به ویژه در مراحل اولیه درمان

3-ساکت بودن محیط آموزشی کودک کم شنوا به ویژه در مراحل اولیه یادگیری

4-استفاده از گفتار آهنگین : هنگامی که ما از گفتار آهنگین استفاده می کنیم دائما ویژگی های زبر زنجیره ای گفتار تغییر می کند و این به درک کودک کم شنوا کمک می نماید.

5-در مقابل کودک طوری قرار بگیرید که چهره شما را به راحتی ببیند

6-آغاز و پایان هر موضوع ارتباطی با کودک کم شنوا را به او نشان دهید

7-در مورد فعالیتهای روزانه کودک با وی صحبت کنید.

8-مهارت نوبت گیری را به کودک کم شنوا آموزش دهید.

9-فرصتی فراهم کنید تا کودک کم شنوا به صدای سایر افراد خانواده گوش فرا دهد.

10-هنگام شروع صحبت با کودک کم شنوا از علامت خاصی مانند نشان دادن گوش خود با انگشت استفاده کنید.

11-همواره برای آموزش مفهوم جدید ابتدا بر روی صدا و گفتار تاکید و سپس از تحریک بینایی استفاده کنید.

12-هنگام صحبت با کودک کم شنوا امکان لب خوانی را از او بگیرید.

13-از روش تاکید شنیداری بر روی بخشی از کلمه یا جمله در مراحل ابتدایی آموزش استفاده کنید.

14-ارایه صدا از جهات مختلف و نشان دادن منبع صدا

15-همیشه یک نفر مخاطب وجود داشته باشد.

16-در طول روز اطلاعات و مفاهیم مختلف را برای کودک کم شنوا تکرار کنید.

17-از عبارات و جملات ساده در گفتار خود استفاده کنید.

18-همواره اسامی واقعی اشیاء و حیوانات را بکار ببرید.

19-کودک کم شنوا را برای صدا سازی تشویق کنید.

20-به کودک کم شنوا توجه کنید و از علاقه وی برای ادامه آموزش استفاده کنید.

21-از کودک بخواهید برای هر محرک شنیداری پاسخی متناسب با سن و توانایی خود داشته باشد.

22-جهت آموزش کودک کم شنوا از دو نفر دیگر بخواهید فعالیت را انجام دهد تا وی الگو بگیرد.

23-همواره از بازی و سرگرمی جهت ارائه فعالیت آموزشی استفاده کنید.

24-کودک کم شنوا را برای انجام هر پاسخ کلامی یا غیر کلامی تشویق کنید.

25-هنگام ارائه حرکات گفتاری از روش مکث کردن استفاده کنید.

26-به کودک فرصت دهید تا گفتار شما را پردازش کند و سپس پاسخ دهد.

27-در همه اوقات با کودک به صورت واضح و درست صحبت کنید.

28-همواره الگوهای درست گفتار را بکار ببرید و با رشد کودک تلفظ وی اصلاح می گردد.

29-همواره از سطح مهارتهای گفتاری کودک کم شنوای خود بالاتر صحبت کنید.

30-خزانه لغات کودک کم شنوا را افزایش دهید.

31-برای تکرار یک جمله از عبارات ساده تر و قابل فهم استفاده کنید.

32-مهارت پرسش و پاسخ را به کودک کم شنوا آموزش دهید.

33-از تمرین تکمیل کردن جملات استفاده کنید.

34-با رشد مهارتهای شنیداری کودک کم شنوا ، از صدای طبیعی استفاده کنید.

35-جهت انجام یک فعالیت به کودک کم شنوا فرصت کافی بدهید.

36-به کودک کم شنوا یاد بدهید تا دستورات را با یک بار شنیدن انجام دهد.

37-به کودک کم شنوا آموزش دهید در صورت نفهمیدن یک جمله از فرد گوینده بخواهد آن را توضیح دهد.

منبع : جزوات آموزشی روش شنیداری کلامی

کتاب 50 پرسش را جع به روش شنیداری کلامی  نویسنده : سعید ملایری

کتاب آموزش شنیداری کلامی مترجم : ناصر اکبرلو

گرد آورنده : سهیلا ارواحی                  کدپرسنلی 47945676

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:56  توسط پرسنل مرکز آموزشی سوم شعبان شماره3   |